top of page
  • Skribentens bildSandra

Värdering av immateriella tillgångar i företaget, hur går man tillväga?

I ett företag kan så mycket som 80 procent av värdet ligga i de immateriella tillgångarna såsom databaser, kundregister, patent, designskydd, varumärken, teknik med flera.

Materiella tillgångar är relativt lätt att sätta ett värde på. Man vet vad lokaler, maskiner och de produkter man framställer kostar. Men hur tänker man när det gäller immateriella produkter och tillgångar?


Den 16 december arrangerade vi på EEN tillsammans med Almi och PRV ett webinar kring immateriella tillgångar och hur de kan värderas.

Med oss på webinaret var Fredrik Persson, advokat på AdLegal Advokatbyrå som förklarade hur man traditionellt kan räkna fram ett värde och vilka metoder man kan använda idag samt hur man får kontroll på tillgångarna i företaget.

Med oss var även Andreas Blomqvist, grundare och chef FoU, på Careligo som har tagit fram en medicinteknisk produkt riktat till patienter med hjärtsvikt som hjälper dem att ta en aktiv roll i sin vård. Andreas på Careligo berättade om deras resa och hur man genom att ha kontroll på tillgångarna även kan öka chanserna att få finansiering eller hitta parallella intäktstömmar.


Missade du webinaret men skulle vilja se det i efterhand finns det under en begränsad tid tillgängligt på bit.ly/vardering_IPR.

Har du funderingar kring frågor gällande immateriella rättigheter kontakta, Marcus Dahlberg på PRV, Markus.Dahlberg@prv.se.

Vill du ha hjälp med ditt företags affärsutveckling på internationella marknader, kontakta sandra.festin@almi.se eller heli.blomberg@almi.se.


22 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page