top of page
  • Skribentens bildSandra

Har du affärer med Storbritannien och drabbats av kostnader pga Brexit? Det finns medel att söka!

Uppdaterat: 20 feb. 2023

EU-kommissionen har avsatt medel till medlemsstaterna och syftet är att ge stöd till aktörer som har drabbats av Storbritanniens utträde ur EU.


Svenska ESF rådet (Svenska ESF-rådet - Svenska ESF-rådet) är förvaltande myndighet för ”Brexit Adjustment Reserve”, BAR.

Målgrupper för brexitjusteringsreserven är företag och myndigheter som drabbats av negativa konsekvenser med anledning av brexit. Stödet ska vara en kompensation för de kostnader som uppstått hos dessa aktörer till följd av brexit.


För företag (exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn) är följande kostnader stödberättigande: – Konsult och rådgivningstjänster som syftar till att hantera den situation som uppstått genom att Storbritannien lämnat EU. Sådana tjänster kan avse förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande, etableringskrav och liknande.

– Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien, om godkännandet eller märkningen beror på det landets utträde ur EU. – Kostnader för deltagande i mässor och liknande som syftar till att etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte eller i begränsad omfattning är verksamt sedan tidigare om åtgärderna beror på att handel med Storbritannien upphört eller påtagligt har försvårats av landets utträde ur EU.


Fördelning av medel

Medlen som finns inom brexitjusteringsreserven för Sveriges räkning, 137 miljoner euro, kommer att lysas ut på nationell nivå. Fördelning av medlen kommer att ske genom separata utlysningar riktade till de olika målgrupperna företag, myndigheter och fiskerisektorn. Inom respektive utlysning finns beskrivet hur mycket medel som finns tillgängliga att söka vid det specifika utlysningstillfället. Information hämtat från Om BAR - Svenska ESF-rådet

Utlysning omgång 2 till företag är öppen t.o.m. den 28/4- 2023, ansökan om stöd lämnas på Svenska ESF-rådets digitala ansökningsformulär i Projektrummet som nås på www.esf.se.


Läs mer om Brexitjusteringsreserven och utlysningarna på Om BAR - Svenska ESF-rådet.

74 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page