top of page
  • Skribentens bildSandra

Handel med Storbritannien? Vad är det som gäller?

Sedan ett år tillbaka är det ändrade förutsättningar för varuhandel med Storbritannien och frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien reglerar nu handeln mellan parterna. Men vad är det som egentligen gäller? Vi har utifrån information från Kommerskollegium, Tullverket och Gov.uk försökt att sammanfattat vad man behöver ha i åtanke gällande handel med UK samt vart man kan hitta mer information för att ta vidare kring vad som gäller för just sin produkt.


Handelsavtalet innehåller bestämmelser som innebär att ingen tull tas ut under förutsättning att ursprungsreglerna är uppfyllda. Uppfyller produkten inte ursprungsreglerna måste du betala tull, vid export till Storbritannien gäller då den brittiska tulltaxan vid import från Storbritannien gäller EUs gemensamma tulltaxa.


Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (REX) samt få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien om varornas värde är över 6 000 euro. Registrerad exportör, ansökan och registrering - Tullverket.


” Storbritannien är inte med i EU:s säkerhetszon vilket betyder att varor behöver föranmälas innan de ankommer eller lämna EU. Föranmälan sker genom en summarisk införseldeklaration vid import och krav på att säkerhetsuppgifter lämnas vid export. Vid importen är det oftast transportören som ansvarar för att föranmäla godset. Vid export är det oftast exportören som anmäler godset.” Transportera och deklarera varor i handeln med Storbritannien | Kommerskollegium


EU och Storbritannien har slutit avtal om ömsesidigt erkännande (Authorised Economic Operator, AEO), vilket innebär att respektive part erkänner den status som en aktör med AEO-tillstånd har. Läs mer om AEO- tillstånd och hur du anmäler dig på AEO – tillstånd - Tullverket


Behöver din vara UKCA märkas? Se över vilka produktkrav som gäller för din vara och hur du eventuellt kommer att behöva använda UKCA -märkningen. Placing manufactured goods on the market in Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)För mer information kring avtalet med EU och Storbritannien:

Tips på vart du kan söka för att hitta mer information kring vad som gäller för just din produkt och ditt företag:


8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page