top of page
 • Skribentens bildSandra

Experternas tips för hur du briljerar i det digitala säljmötet

Har du koll på pitchen och presentationen inför ditt digitala möte? Hur kan du förbereda dig för att snabbt och tydligt kommunicera ditt värdeerbjudande och ge ett bra intryck digitalt för att bygga värdefulla relationer?

Pandemin har snabbat på den digitala omställningen och även fast Sverige och omvärlden nu har öppnat upp för det fysiska mötet igen, så kan vi i alla fall vara säkra på att de digitala mötena kommer att fortsätta. Tänk vilket otroligt tids- och kostnadseffektivt sätt det är träffas digitalt, att kunna ta det där första introducerande mötet med en potentiell kund, distributör eller utvecklingspartner on-line, istället för att fysiskt resa dit. Samtidigt som man sparar tid och pengar blir det än mer viktigt att effektivt presentera sitt värdeerbjudande och göra ett professionellt intryck Så hur gör man ett bra första intryck digitalt? Och hur viktigt är det med en bra pitch i ett möte? Och skiljer sig en digital pitch med en fysisk? Det var frågor vi sökte svar på när EEN arrangerade webinaret ” Vässa ditt digitala säljmöte”, -där vi bjöd in två experter inom digitala möten och digital kommunikation:


Beata Wickbom

Efterfrågad moderator, talare, programledare och expert på digitala möten. Beata hjälper företag

med digitala föreläsningar, mötesdesign och att skapa meningsfulla digitala kundmöten.


Neal Greenspan

Erfaren talare, entreprenör, marknadsförings-, försäljnings- och kommunikationsproffs som har mer än 25 års internationell erfarenhet av pitchning och stöd för bolag som söker investeringar och förbereder internationalisering.


Följande är några av Neal och Beatas tips för att lyckas med din pitch i digitala möten:


1. Utveckla en bra pitch

 • Det är värt att lägga ner tid på att utveckla en bra pitch och ett slidedeck i dina möten.

 • Neal menar att en vanlig och effektiv metod att utgå ifrån när du utvecklar din pitch är ”NABC” (Need, Approach, Benefits,Competetion). För pitch till investerare föreslår Neal att lägga till ”F” och ”T” :

“Financials”: What is the potential economic impact of your solution? Make them understand there is a reasonable opportunity here on their investment.

“Team”: Determine, why is your team the right to make this project a success? Take a look at what you are doing. Figure out the categoristics and add that.

 • Fånga publiken! Börja alltid med att säga något intresseväckande, få publiken engagerad, starta till exempel med en intresseväckare som relaterar till behovet ni försöker lösa, tex talande statistik, en peronlig upplevelse, en kundberättelse.

 • Inkludera gärna kontaktuppgifter på sista sidan så att åhörare har möjlighet att ta kontakt vid ett senare skede.

 • Öva, öva, öva på din pitch, “Just do it doesn’t work all the time “, “Invest in your pitch” säger Neal. Träna på din pitch med andra och se till att få konstruktiv feedback för att utveckla och förbättra din pitch.


2. Förbered dig inför mötet och pitchen

 • Varje möte och pitch är olika. Neal rekommenderar att även om du har förberett en pitch så tänk på att förbereda dig inför respektive möte och anpassa efter åhöraren och syftet med mötet.

 • Beata lyfter att det är viktigt att anpassa hur du pitchar beroende på om mötet är digitalt eller fysiskt. Ett digitalt möte kan kräva mer för att skapa kontakten med åhörarna och försök att ge utrymme för dialog och frågor.

 • Lär känna din publik och anpassa pitchen efter publiken. Tänk igenom: Vad får mottagaren ut av din presentation? Neal tipsar att det lönar sig att göra research på personerna och organisationerna som du kommer träffa och skapa presentationen/pitchen utifrån lyssnare och publikens perspektiv och erfarenheter.

 • Både Neal och Beata tycker också att det allra viktigaste är att tänka igenom inför varje möte - Vad är målet? Var inte rädd för att vara tydlig i din pitch med vad du söker dvs en ”Call to action”. Vad vill du att åhörarna ska göra efter din pitch? Syftet med pitchen, är det att fortsätta diskussionerna, avsluta ett sälj etc.


3. Genomför ett effektivt och professionellt digitalt möte

 • Tänk dialog mer än sändning med powerpoint material.

 • Adressera deltagarna aktivt hela mötet. Låt åhörarna bli sedda och skapa engagemeng i det digitala mötet. Tänk på att skapa närvaro i mötet. Närvaro handlar mycket om att fånga in deltagare i mötet, ha gärna kontakt med andra deltagare och addressera gärna via förnamn.

 • Designa interaktivitet. Fundera över tilltalet, prata MED deltagarna inte till. I ett säljmöte är det viktigt att få alla att samtala med varandra. Tänk igenom vilka frågor som agerar bra för samtal. Skapa förtroende, hitta ett sätt att få direkt feedback från de andra deltagarna i mötet. Ha kameran påslagen och tänk att kameran är en person du ger då ögonkontakt med dem du pratar med vilket ger en större känsla av närvaro. Ställ alltså in kameran på datorn så att ansiktet syns rakt framifrån, att du inte sitter i motljus och har en lugn bakgrund.

 • Skapa variation, tänk mer på att variera dig i mötet och håll inte så mycket föredrag. Börja gärna med en story för att fånga deltagarnas intresse från start. Beata poängterar hur viktigt det är med tempoväxling i mötet, att man inte ska vara rädd för små pauser i kommunikationen och att man inte behöver rusa fram i mötet. Stå gärna upp när du pratar och använd kroppspråk, då händer det något mera i mötet och ger en större känsla av närvaro.

 • Lägg in pauser.Vill du ha mer tips från Neal och Beata:

Connect with Neal! www.perfectyourpitch.me


Vill du vässa din pitch och briljera i ditt digitala sälj?

Då kan du anmäla dig till vår uppföljningsworkshop den 12 Oktober kl 9-12 där du blir coachad av oss EEN-rådgivare och praktiskt får träna på din digitala pitch tillsammans med andra företagare som också vill briljera i det digitala säljmötet.

Workshoppen är kostnadsfri, anmäl dig senast torsdag 7 oktober.

20 visningar0 kommentarer
bottom of page